در این بخش برای شما عزیزان برخی از کاربردی ترین و مفید ترین منابع مطالعاتی برای یادگیری پایتون را معرفی نموده و برای دانلود قرار داده ایم.

این کتاب اصطلاحات پارادایم شی گرا را معرفی می کند. این تمرکز بر طراحی شی گرا با نمونه گام به گام است. این ما را از ارث بری ساده، یکی از ابزارهای مفید در جعبه ابزار برنامهنویسی شی گرا از طریق مدیریت استثنا برای طراحی الگوهای، یک روش شی گرا به دنبال مفاهیم شی گرا هدایت می کند.

کتابی مفید برای افزایش سرعت اجرای کدهای پایتونی. این کتاب برای برنامه نویسانی مفید است که کاملا با پایتون اشنایی داشته و حال به دنبال اجرای سریعتر کدهای خود هستند.